Praktisk Information

Her har vi samlet praktisk information om Brohuset og Hammershus, som kan være med til at gøre dit besøg endnu bedre.

Gangbesværede, kørestole og barnevogne

Der er gode adgangsforhold for alle på de anlagte stier til Brohuset. Selve Brohuset er i et plan uden niveauinddeling. De resterende arealer på og omkring Hammershus kan være vanskelige at forcere, da underlaget er ujævnt. Stierne i hele området er kuperede, stejle og ujævne og kan være udfordrende for kørestole, barnevogne eller lign. Der er handicapparkering (P2) ved den mindre busparkeringsplads foran Brohuset.

Gavekort

Gavekort til Brohuset og Restaurant Solveig kan købes gennem dette link: Gavekort online. Gavekort er gyldige 36 måneder efter udstedelsesdatoen, eller jf den dato der står på gavekortet. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter, men kan benyttes i både Brohusets café og butik og i Restaurant Solveig. Det er muligt at delbetale med gavekortet ligesom man også kan vælge kun at bruge en del af beløbet fra gavekortet.

Hunde og kæledyr

Hunde og kæledyr skal til enhver tid føres i snor på og ved Hammershus. Der er skraldespande ved Brohuset, hvor vi henstiller til at eventuelle efterladenskaber afleveres. I Brohuset er gennemgang med hund og kæledyr kun tilladt, hvis man ikke tager ophold i hall, butik, restaurant eller udstillingen pga hygiejne. Servicehunde er undtaget.

Toiletforhold

Der forefindes toiletter i Brohuset, som er tilgængelige i hele åbningstiden. Her er der også handicaptoilet og mulighed for bleskift med mere. Toiletterne er gratis at benytte for alle besøgende. 

Parkering

Der opkræves 30 kr. for 6 timers parkering og der er plads til ca. 300 biler. Man skal betale for parkering fra lørdagen før Palmesøndag til og med efterårsferien. Det er gratis at parkere uden for denne periode. Indtægterne fra parkeringen betaler for den løbende restaurering af ruinen, driften af besøgscenteret og sikrer, at det er gratis at se udstillingen.

Har du klager eller spørgsmål skal du dig henvende dig til ParkZone, som driver betalingsparkeringen på telefon +45 70 25 26 96. Du kan finde mere info om kontrolafgifter og kontaktinfo på: parkzone.dk/kontakt

Der kan parkeres gratis på p-pladserne ved Hammersholm/Moseløkken, ved Opalsøen og ved Hammerhavn. Den mindre busparkeringsplads (P2) er kun for busser og handicapparkering, som er gratis.

Udstillingen

Udstillingen er etableret af Naturstyrelsen i samarbejde med Museum Sydøstdanmark og giver et indblik i fortællingen om Den Forhadte Borg.

Tidslinjen på væggen tager dig igennem historien fra den første sten blev lagt og frem til fredningen i 1822. Der er også en række touchscreens, og en animation baseret på omfattende 3D-scanninger, der giver et bud på, hvordan fæstningsværket så ud i sin storhedstid.